Privacyvoorwaarden

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Stichting Cultureel Centrum ‘De Plataan’ (hierna aangeduid met De Plataan) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Plataan, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Plataan verstrekt.

De Plataan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom De Plataan gegevens nodig heeft:
De Plataan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De Plataan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang De Plataan gegevens bewaart:
De Plataan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen:
De Plataan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring
Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen wat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd, zijnde onze klantenadministratie en de jaarlijkse subsidie aanvraag bij Gemeente Hoorn.
De boekhouding wordt verzorgd door Stichting Netwerk. Voor hun werkwijze met betrekking tot deze wet verwijzen wij u naar www.netwerkhoorn.nl.

De Plataan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Plataan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Plataan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Plataan op via info@deplataanzwaag.nl. De Plataan is een website van Sightdraft.

De Plataan is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Pastoor Nuijenstraat 1
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41234283
Telefoon: 0229-238027
E-mailadres: info@deplataanzwaag.nl

BOVENZAAL

Grootte: 15 x 10 meter

SPIEGELZAAL

Grootte: 15 x 10 meter

VOORZAAL

Grootte: 16 x 11 meter